Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Skaštice
Skaštice

Informace o MŠ

MATEŘSKÁ škola

Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6.30 – do 15.45 hod. Ráno děti docházejí do 8.00 hodin. Povinností rodiče je předat dítě učitelce.

Přijímány jsou děti, které nejeví známky nemoci a nejsou podrobeny karanténním opatřením.

Předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit předem.

Strava

Dovážena ze Zařízení školního stravování při MŠ Mánesova 3766, Kroměříž
Kontakt na vedoucí jídelny p. Oborná je 573 339 495, email: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Doba stravování:

Ranní svačinka:   8:30 –  9.00
Oběd:  11:30 -12.00
Odpolední svačinka:   14.15 -14.45

Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je alespoň k malému ochutnání jídla. Současně je vedeme ke kultuře stolování. Po dohodě s rodiči je respektována individuální potřeba jídla.  V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim, várnice s nápojem je umístěna pro děti na dostupném místě.

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ se platí do 15. v měsíci.

Zápis

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3-6 let, v případě volné kapacity nejdříve od 2,5 let. Termín zápisu bude zveřejněn v aktualitách.

Priority školy

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání na základě ŠVP PV „Můj domov – moje vesnice, rozvoj poznání, lásky a hry.“, který vychází z RVP PV.

Profilace školy

Koncepčním záměrem je škola rodinného typu.

Sledování konkrétních potřeb jednotlivých dětí, resp. rodin se snahou jim porozumět a vyhovět

Zaměření na zdravý vývoj dítěte – Veselé pískání – zdravé dýchání -hra na zobcovou flétnu

Individuální logopedické chvilky- péče o děti s vadami řeči

Rozvoj grafomotoriky – Metoda dobrého startu

Prevence vadného držení těla pravidelným cvičením 

Spolupráce s rodiči – poradenská činnost pro rodiče a různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí

– tvořivé pracovní dílny (podzimní, velikonoční)

Pitný režim je zajištěn během celého dne – možnost výběru čaje, vody s citronem. Nápoje jsou uchovávány v nerezové várnici, popř. ve džbánku. Každé dítě má svůj hrníček, obslouží se samo nebo dostane napít kdykoliv o to požádá.

Hygiena spánku

V celém průběhu pobytu dítěte v naší škole jsou respektovány jeho individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku na lehátku. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidné aktivity, které rozvíjí osobnost dítěte (individuální logopedická péče, grafomotorická cvičení aj.), do spaní je nenutíme.

Hygiena prostředí

V herně a v ložnici během celého dne pravidelně větráme.

Pobyt venku

Délka pobytu venku – 1,5 h, s přihlédnutím na povětrnostní podmínky je doba pobytu venku regulována.

Součásti školy:  zahrada s herními prvky

Kapacita MŠ: 24 dětí

Počet tříd: 1 herna, 1 ložnice

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
nahoru